OBSERVATORI DELS DRETS SOCIALS DE TERRASSA

L'Observatori dels Drets Socials (ObDS) és un grup d'unió i enfortiment de la defensa dels drets socials. L'actualitat social, econòmica i política, i la continua fragmentació dels grups d'acció del contrapoder, requereix un grup que es dediqui a potenciar el treball en xarxa i a aproximar, teòrica i pràcticament, diferents projectes de suport social. Entenem que el panorama actual dels moviments socials està polaritzat entre diferents grups i causes que treballen àrduament per minimitzar conseqüències i obtenir solucions per problemes que, sent diferents a varis nivells, provenen d'un mateix ordre socioeconòmic i de la seva estructura política i normativa.

Aquesta feina de potenciació del treball en xarxa es fa creant dinàmiques de acció i comunicació política: documentació d'esdeveniments i d'exemples pràctics de violació de drets en la realitat social de la comunitat; organització de punts de trobada crítica i de mitjans d'intercanvi d'idees; producció teòrica i constitució d'un fons documental propi.

El treball vigilant de constant interpretació crítica del que ens rodeja es fa reflexionant sobre les causes, implicacions i conseqüències de varis fenòmens específics – molts d'ells ja seguits de prop per varis projectes que l'Observatori vol emmarcar i suportar – en articulació amb el que entenem que ha de ser una visió del món, de l'estructura social i de la mentalitat que cal treballar contínuament, de cara a un canvi essencial. Dit d'una altre forma: és pensar la crítica global amb la denúncia local.

Aquest posicionament implica una divisió de les àrees d'actuació, una divisió temàtica que estigui d'acord amb varis grups dins els moviments socials presents a la vida pública de la comunitat i, un cop identificats els grups i els discursos crítics dominants, organitzar una articulació teòrica i d'acció entre els varis projectes. La possibilitat de treballar temes d'estrangeria, d'habitatge, laborals, d'accés a la cultura i a l'educació o de medi ambient, estudiats en una lògica crítica, troba en els Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC) un punt de convergència: estudiar l'extensió i les possibilitats de canvi i transformació social de cadascun d'aquests temes des del punt de vista dels DESC és integrar-les en un mateix discurs de reivindicació solidària.

El treball de l'Observatori serà, doncs, de mitjançar projectes temàtics diferents que, relacionats amb diferents grups, membres i observadors, puguin articular-se d'una forma que doni més força, contundència i coherència al conjunt de moviments socials.