Observatori Ciutadà de Terrassa

Logo del OCM Terrassa

El Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa és una associació sense ànim de lucre, constituïda per persones del mateix municipi, independent de l'administració pública i de qualsevol partit polític, que promou la transparència a l'Ajuntament de Terrassa, el coneixement col·lectiu sobre la seva gestió i la participació ciutadana en la seva localitat.
Tot això, un pas previ perquè la ciutadania, utilitzant el OCM com a eina, pugui realitzar una auditoria ciutadana permanent del nostre ajuntament.
Formem part de la xarxa d'Observatoris Ciutadans Municipals i de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute.